Aplikácia ochrannej reflexnej pásky na schodisku v dome


Lokalita: Bratislava – Ružinov

Termín: marec 2018

Popis vykonaných prác : 

Pridelení kontaktní správcovia bytových domov a objektov v našej správe v rámci poskytovania služieb spojených s výkonom správy vykonávajú aj pravidelné mesačné obhliadky v každom jednom dome a objekte. Pri takejto mesačnej obhliadke správca opticky skontroluje najmä spoločné časti bytového domu a jeho bezprostredné okolie. Záznam z vykonanej mesačnej obhliadky je k dispozícii k nahliadnutiu pre vlastníkov na elektronickej nástenke bytového domu (na HelpDesku). V jednom z bytových domov na základe mesačnej obhliadky zodpovedný správca zadal požiadavku na technické oddelenie našej spoločnosti na zabezpečenie nalepenia ochrannej reflexnej pásky na schodisko vo vestibule v záujme zvýšenia bezpečnosti vlastníkov v dome. Pracovníci našej údržby túto požiadavku zabezpečili.Zaujal Vás tento článok? Nechajte si vypracovať bezplatnú cenovú ponuku.