Bytové komplexy na Drotárskej ulici v Bratislave


Od 01.12.2015 sme do správy prevzali ďalší, zo série úspešných projektov, MACHNÁČ GAŠTAN, MACHNÁČ JAVOR, MACHNÁČ JASEŇ a MACHNÁČ JEDĽA.

Tieto Bytové komplexy sa nachádzajú na Drotárskej ulici v Bratislave a disponujú nasledovnými počtami bytových a nebytových jednotiek.

MACHNÁČ GAŠTAN – 29 bytov, 2 nebytové priestory

MACHNÁČ JAVOR – 35 bytov

MACHNÁČ JASEŇ – 35 bytov

MACHNÁČ – JEDĽA – 36 bytov


Zaujal Vás tento článok? Nechajte si vypracovať bezplatnú cenovú ponuku.