Čistenie filtra hlavného prívodu vody v kotolni


Lokalita : Bratislava – Dúbravka

Termín: august 2017

Popis vykonaných prác :

Pri pravidelnej kontrole kotolne v bytovom dome bolo zistené znečistenie filtra hlavného prívodu vody do vykurovacieho systému. Filter plný nánosov nečistôt by mohol nepriaznivo ovplyvniť plnohodnotný výkon kotolne. Pracovník oprávnený vykonávať starostlivosť o kotolňu zabezpečil dôkladné vyčistenie filtra a jeho spätné osadenie do vykurovacieho systému.


Zaujal Vás tento článok? Nechajte si vypracovať bezplatnú cenovú ponuku.