Montáž odtrhnutej parkovacej zábrany


Lokalita: Bratislava - Rusovce

Termín: apríl 2018

Popis vykonaných prác : 

Pracovníci našej údržby zabezpečovali montáž odtrhnutej ochrannej parkovacej zábrany nad vjazdom do garáže bytového domu. Odtrhnutie bolo spôsobené nárazom motorového vozidla. Správca bytového domu toto poškodenie rieši ako poistnú udalosť.Zaujal Vás tento článok? Nechajte si vypracovať bezplatnú cenovú ponuku.