Montáž podružného meradla spotreby vody


Lokalita: Bratislava - Rusovce

Termín: apríl 2018

Popis vykonaných prác : 

K činnostiam spojených s výkonom správy bytových domov zabezpečujeme pre vlastníkov v zákonných lehotách aj vypracovanie a predloženie vyúčtovaní nákladov spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov v domoch. Podkladom pre vypracovanie vyúčtovania je aj odpočet stavov meradiel spotreby médií dodávaných do bytového domu. Ideálne je, ak je samostatne alebo podružne meraná každá takáto spotreba, tento podklad umožňuje náklad presne zaradiť a vyúčtovať. V jednom z bytových domov v našej správe pracovníci našej údržby zabezpečovali montáž podružného meradla spotreby vody spotrebovanej pri prevádzke bazéna v areáli bytového domu.


Zaujal Vás tento článok? Nechajte si vypracovať bezplatnú cenovú ponuku.