Vyčistenie zoxidovanej časti dymovodu


Lokalita : Bratislava – Staré Mesto

Termín: august 2017

Popis vykonaných prác :

K povinnostiam správcu bytových domov patrí aj zabezpečovanie zákonných revízií vyhradených technických zariadení. Pri revízii kotolne bytového domu bola revíznym technikom zaznamenaná závada na dymovode spôsobená oxidáciou. Pracovníci našej údržby vykonali odborné odstránenie zoxidovaného povrchu, celkové prečistenie povrchu dymovodu, čím zabezpečili odstránenie zaznamenanej závady z revízie.


Zaujal Vás tento článok? Nechajte si vypracovať bezplatnú cenovú ponuku.