HomePro Správcovská, s.r.o.

Hálkova 392/1A
831 03  Bratislava
IČO: 44 934 556
IČ DPH: SK2022881366
Číslo účtu: SK3911110000001201736000
UnicreditBank a.s.
zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd: Sro, vložka č.60029/B
Mail:
info@homepro.sk
Infolinka:
0850 232 404

 

Kontaktný formulár

Pre dosiahnutie najlepšej ceny kalkulujeme každú zákazku individuálne. Naši manažéri vám ochotne odpovedia na každú otázku.

odoslat' mail