Kontrola odparovacích nádrží

calendar icon 17.06.2018

Lokalita: Bratislava – Staré Mesto Termín: jún 2018 Popis vykonaných prác :  Po mohutnom prívalovom daždi, ktorý postihol veľkú časť Bratislavy, zabezpečuje naša správcovská spoločnosť pravidelnú kontrolu a údržbu všetkých bytových domov, v ktorých prišlo následkom živelnej pohromy k zatečeniu. Vyto...

Čítať ďalej >

Údržba a čistenie odparovacieho žľabu

calendar icon 17.06.2018

Lokalita: Bratislava – Ružinov Termín: jún 2018 Popis vykonaných prác :  K pravidelným činnostiam pri výkone správy bytových domov v našej správe patrí aj údržba a čistenie odparovacích žľabov zachytávajúcich dažďovú vodu v garážach alebo príjazdových rampách do týchto priestorov. Pracovníci našej ú...

Čítať ďalej >

Oprava pretekajúceho filtra v kotolni

calendar icon 13.06.2018

Lokalita: Bratislava – Staré Mesto Termín: jún 2018 Popis vykonaných prác :  Pracovníci údržby našej správcovskej spoločnosti zabezpečovali v rámci starostlivosti a údržby plynovej kotolne v bytovom dome opravu pretekajúceho filtra umiestneného na spiatočke potrubia medzi kotlom a bojlerom. Filter r...

Čítať ďalej >

Odstraňovanie následkov živelnej pohromy

calendar icon 13.06.2018

Lokalita: Bratislava  Termín: jún 2018 Popis vykonaných prác :  Po extrémnom prívalovom daždi, ktorý postihol Bratislavu, naša správcovská spoločnosť v maximálnom nasadení odstraňovala následky tejto živelnej pohromy na viacerých bytových domoch v našej správe. V bytových domoch natečená dažďová vod...

Čítať ďalej >

Havária - zatekanie v bytovom dome

calendar icon 05.06.2018

Lokalita: Bratislava – Staré Mesto Termín: jún 2018 Popis vykonaných prác :  Pracovníci údržby našej správcovskej spoločnosti zabezpečovali vrámci non-stop starostlivosti o bytový dom počas pohotovosti odstránenie havarijného stavu - zatekanie do spoločných priestorov domu. Po príchode na miesto pre...

Čítať ďalej >

Pozývame Vás do vynovenej klientskej zóny

calendar icon 05.06.2018

Našich klientov pozývame do vynovenej klientskej zóny.  Prinášame nový, modernejší vizuál klientskej zóny, jednoduchšiu orientáciu a príjemnejšie užívateľské rozhranie.  Nová klientska zóna obsahuje aj novú funkcionalitu v súlade s legislatívnymi predpismi o ochrane a spracúvaní osobných údajov, kto...

Čítať ďalej >

Výmena prvkov exteriérového osvetlenia

calendar icon 03.06.2018

Lokalita: Bratislava – Ružinov Termín: jún 2018 Popis vykonaných prác :  Zodpovedný správca rezidenčného komplexu rodinných domov, v ktorom naša spoločnosť poskytuje služby spojené s výkonom správy, zabezpečoval prostredníctvom našej údržby výmenu prvkov exteriérového osvetlenia. Pracovníci našej úd...

Čítať ďalej >

Údržba spoločných častí v kondomíniách rodinných domov

calendar icon 28.05.2018

Lokalita: Bratislava – Ružinov Termín: máj 2018 Popis vykonaných prác :  Naša spoločnosť HomePro Správcovská zabezpečuje výkon správy aj pre kondomíniá rodinných domov, ktorých spoločné časti, priľahlé pozemky a spoločné technologické zariadenia sú v našej starostlivosti. V rámci pravidelnej údržby ...

Čítať ďalej >

Demontáž parkovacej rampy

calendar icon 28.05.2018

Lokalita: Bratislava – Devínska Nová Ves Termín: máj 2018 Popis vykonaných prác :  V bytom dome v našej správe riešil jeho zodpovedný správca havarijný stav poškodenej parkovacej rampy, do ktorej nabúralo nákladné vozidlo. Pracovníci našej údržby zabezpečili odpojenie rampy od elektrického napätia, ...

Čítať ďalej >

Pobočka BRATISLAVA

  • Hálkova 392/1A, Bratislava
  • mail: info@homepro.sk
  • infolinka: 0850 232 404
  • pre volania zo zahraničia:
  • +421 2 326 84 109

Pobočka TRNAVA

  • OC Galéria Trnava, 2p.
  • Veterná 40
  • 917 01 Trnava
  •  
  •