Oprava vypáčených požiarnych dverí

calendar icon 19.09.2017

Lokalita : Bratislava – Ružinov Termín: september 2017 Popis vykonaných prác : Od vlastníčky bytového domu, v ktorom vykonávame správu, nám bolo nahlásené masívne poškodenie dverí v spoločných častiach bytového domu, ktoré bolo spôsobené neoprávneným násilným vniknutím do objektu. Pracovníci našej ú...

Čítať ďalej >

Bližšie k vám aj vďaka novému webu

calendar icon 11.09.2017

Možno ste už postrehli, že máme vynovenú webovú stránku. Redizajnovaný obsah sme spustli 25. augusta 2017 a veríme, že sa vám zapáči.   Nová stránka: má moderný dizajn, je jednoduchá a prehľadnejšia, samozrejmosťou je prispôsobené zobrazovanie na mobilnom zariadení a tablete.   Snažili sme ...

Čítať ďalej >

Oprava pretekajúceho zavlažovacieho ventila

calendar icon 09.09.2017

Lokalita : Bratislava – Karlova Ves Termín: september 2017 Popis vykonávaných prác: V objekte, ktorý je súčasťou komplexu viacerých bytových domov so spoločným areálom s veľkou plochou zelene na trávnatých plochách a okrasných záhonoch, sme zaevidovali závadu (pretekanie) na zavlažovacom záhradnom v...

Čítať ďalej >

Oprava a údržba vonkajšieho osvetlenia

calendar icon 08.09.2017

Lokalita : Bratislava – Karlova Ves, Ružinov Termín: september 2017 Popis vykonávaných prác: Pri obhliadke bytového domu ktorá patrí k pravidelným činnostiam našej správcovskej spoločnosti bolo zistené, že je nefunkčné jedno z vonkajších osvetlení, ktoré osvetľujú prístupovú cestu do bytového domu. ...

Čítať ďalej >

Čistenie dažďových kanalizačných vpustí

calendar icon 06.09.2017

Lokalita : Bratislava – Dúbravka Termín: september 2017 Popis vykonávaných prác: K pravidelným činnostiam správcu bytových domov patrí aj údržba vonkajších dažďových kanalizačných vpustí. Tieto plnia dôležitú funkciu pri odvádzaní dažďovej vody do kanalizácie. Preto je dôležité, aby sa v nich nenach...

Čítať ďalej >

Jedinečná Rezidencia Blumental v našej správe

calendar icon 01.09.2017

Od 1.9.2017 sme začali vykonávať správu bytovej časti I.etapy jedinečného projektu Rezidencia Blumental. Rezidencia Blumental je situovaná v absolútnej blízkosti centra hlavného mesta Bratislavy na Mýtnej ulici. Jej obyvatelia majú na dosah kultúrne stánky, reštaurácie, medicínske služby, športovisk...

Čítať ďalej >

Čistenie filtra hlavného prívodu vody v kotolni

calendar icon 31.08.2017

Lokalita : Bratislava – Dúbravka Termín: august 2017 Popis vykonaných prác : Pri pravidelnej kontrole kotolne v bytovom dome bolo zistené znečistenie filtra hlavného prívodu vody do vykurovacieho systému. Filter plný nánosov nečistôt by mohol nepriaznivo ovplyvniť plnohodnotný výkon kotolne. Pracovn...

Čítať ďalej >

Oprava dverí do pivničných priestorov

calendar icon 31.08.2017

Lokalita : Bratislava – Ružinov Termín: august 2017 Popis vykonaných prác : Správcovi bolo nahlásené poškodenie dverí do pivničných priestorov následkom pokusu o vlámanie neznámym páchateľom. Pracovníci našej údržby obratom zabezpečili opravu vypáčených a poškodených  dverí v záujme ochrany majetku ...

Čítať ďalej >

Vyčistenie zoxidovanej časti dymovodu

calendar icon 31.08.2017

Lokalita : Bratislava – Staré Mesto Termín: august 2017 Popis vykonaných prác : K povinnostiam správcu bytových domov patrí aj zabezpečovanie zákonných revízií vyhradených technických zariadení. Pri revízii kotolne bytového domu bola revíznym technikom zaznamenaná závada na dymovode spôsobená oxidác...

Čítať ďalej >