Kontakt

  • HomePro Správcovská s.r.o.
  • Hálkova 392/1A, 831 03 Bratislava
  • mail: info@homepro.sk
  • 0850 232 404
  • +421 2 326 84 109 (pre volania zo zahraničia)