Výmena zámku

calendar icon 21.11.2017

Lokalita: Bratislava – Vrakuňa Termín: november 2017 Popis vykonaných prác : Medzi časté činnosti v rámci poskytovania služieb spojených s výkonom správy našich objektov patrí aj výmena zámkov - elektromagnetických aj mechanických. Tieto zadania sú zabezpečované pracovníkmi našej údržby. ...

Čítať ďalej >

Čistenie priestorov kotolne

calendar icon 21.11.2017

Lokalita: Bratislava – Staré Mesto Termín: november 2017 Popis vykonaných prác : Zodpovedný technický manažér bytového domu v našej správe pri jeho pravidelných mesačných obhliadkach kontroluje aj čistotu jeho spoločných priestorov. V nebytovom priestore, v ktorom sa nachádza kotolňa, bolo potrebné ...

Čítať ďalej >

Zatekanie zo stúpacích rozvodov

calendar icon 18.11.2017

Lokalita: Bratislava – Dúbravka Termín: november 2017 Popis vykonaných prác : V bytovom dome v našej správe sme riešili havarijnú situáciu - zatekanie zo stropu v garáži objektu. Bolo potrebné obratom zabezpečiť zabránenie nárastu škody na majetku vlastníkov a zadefinovať príčinu zatekania. Pracovní...

Čítať ďalej >

Osadenie novej lavičky a odpadkového koša

calendar icon 14.11.2017

Lokalita: Bratislava – Ružinov Termín: november 2017 Popis vykonaných prác : Z bytového domu v našej správe sme zaevidovali požiadavku vlastníkov na osadenie exteriérovej lavičky a odpadkového koša na pozemok prináležiaci k bytovému domu. Kontaktná správkyňa objektu odkomunikovala so zástupkyňou vla...

Čítať ďalej >

Úprava elektroinštalácií spoločných priestorov

calendar icon 14.11.2017

Lokalita: Bratislava – Staré Mesto Termín: november 2017 Popis vykonaných prác : V bytovom dome v našej správe pracovníci našej údržby zabezpečovali zásah do elektroinštalácií spoločných priestorov, z ktorých je zabezpečované  osvetlenie pre dva vchody. Práce spočívali v inštalácii prívodu elektrick...

Čítať ďalej >

Osadenie senzora

calendar icon 13.11.2017

Lokalita: Bratislava – Nové Mesto Termín: november 2017 Popis vykonaných prác : Pri výkone správy našich objektov zabezpečujeme aj zásahy a opravy, ktoré nevyžaduje bežné opotrebenie alebo konštrukčná porucha, závada či živelná pohroma. Správca bytového domu zadal požiadavku pracovníkom našej údržby...

Čítať ďalej >

Montáž nových exteriérových svietidiel

calendar icon 11.11.2017

Lokalita : Bratislava – Ružinov Termín: november 2017 Popis vykonaných prác : Pri výkone správy našich objektov je prioritou HomePro Správcovskej okrem zabezpečovania všetkých legislatívne stanovených úkonov a všetkých služieb aj plnenie požiadaviek vlastníkov k ich spokojnosti. V jednom z našich ob...

Čítať ďalej >

Oprava tesnenia garážovej brány

calendar icon 06.11.2017

Lokalita : Bratislava – Staré Mesto Termín: november 2017 Popis vykonaných prác : Zástupca vlastníkov objektu v našej správe nahlásil poškodenie tesnenia garážovej brány, vplyvom ktorého brána riadne nedoliehala. Pracovník našej údržby tesnenie vyrovnal, odstránil staré úchyty a tesnenie nanovo zani...

Čítať ďalej >

Oprava vonkajšej sprchy a záhradnej lampy

calendar icon 06.11.2017

Lokalita : Bratislava – Vrakuňa Termín: november 2017 Popis vykonaných prác : Pracovníci našej údržby zabezpečovali odstránenie poškodení na zariadeniach nachádzajúcich sa v spoločnom uzavretom areáli spravovaného objektu.  1. Silná víchrica mala devastačné následky na vonkajšiu sprchu, bolo potrebn...

Čítať ďalej >