Oprava zámku a kovania

calendar icon 17.04.2018

Lokalita: Bratislava – Ružinov Termín: apríl 2018 Popis vykonaných prác :  Správca bytového domu v našej zadal požiadavku na technické oddelenie na opravu kovania a výmenu poškodeného zámku na bráničke sprístupňujúcej detské ihrisko, ktoré je k dispozícii pre vlastníkov domu. Pracovníci našej údržby...

Čítať ďalej >

Montáž elektrickej zásuvky

calendar icon 17.04.2018

Lokalita: Bratislava – Dúbravka Termín: apríl 2018 Popis vykonaných prác :  Zástupca vlastníkov bytového domu v našej správe zadal požiadavku zodpovednému správcovi na zabezpečenie inštalácie a montáže elektrických zásuviek v priestoroch garáže z dôvodu zabezpečenia pripojenia v prípade potreby použ...

Čítať ďalej >

Kontrola a údržba elektrorozvádzačov

calendar icon 17.04.2018

Lokalita: Bratislava – Staré Mesto Termín: apríl 2018 Popis vykonaných prác :  Pracovníci našej údržby zabezpečovali kontrolu a údržbu rozvádzačov elektrickej energie spoločných priestorov, v rámci ktorej boli rozvádzače rozobraté, boli skontrolované a dotiahnuté uvoľnené kontakty na jednotlivých is...

Čítať ďalej >

Oprava poškodených častí spoločných priestorov

calendar icon 17.04.2018

Lokalita: Bratislava - Dúbravka Termín: apríl 2018 Popis vykonaných prác :  Pracovníci našej údržby zabezpečovali vymaľovanie časti spoločných priestorov, ktoré zostali poškodené po havarijnej situácii, ktorá bola spôsobená prasknutím kompenzátora na rozvodoch vykurovania v bytovom dome. ...

Čítať ďalej >

Úprava osvetlenia v spoločných priestorov

calendar icon 16.04.2018

Lokalita: Bratislava - Staré Mesto Termín: apríl 2018 Popis vykonaných prác :  V bytovom dome v našej správe pracovníci našej údržby zabezpečovali úpravu zdrojov osvetlenia umiestnených v spoločných priestoroch domu. Úpravou elektroinštalačných rozvodov boli pôvodné halogénové zdroje vymenené za LED...

Čítať ďalej >

Oprava vonkajšieho areálového osvetlenia

calendar icon 16.04.2018

Lokalita: Bratislava - Staré Mesto Termín: apríl 2018 Popis vykonaných prác :  V bytovom dome v našej správe sme zabezpečovali opravu vonkajšieho areálového osvetlenia. Oprava, zabezpečovaná pracovníkmi našej údržby, obsahovala demontáž poškodených uchytení lámp, úpravu elektroinštalačných rozvodov,...

Čítať ďalej >

Oprava madiel na vstupných dverách

calendar icon 16.04.2018

Lokalita: Bratislava - Staré Mesto Termín: apríl 2018 Popis vykonaných prác :  Pracovníci našej údržby zabezpečovali v nami spravovanom bytovom dome opravu madiel na vstupných dverách. Časť vstupných dverí, ktorá je najviac využívaní pri manipulácii s nimi bola značne opotrebovaná a poškodená. Praco...

Čítať ďalej >

Výmena halogénových svietidiel za LED svietidlá

calendar icon 16.04.2018

Lokalita: Bratislava - Ružinov Termín: apríl 2018 Popis vykonaných prác :  V bytovom dome v našej správe sme zabezpečovali výmenu pôvodných halogénových zdrojov vonkajšieho osvetlenia za LED svietidlá. Pracovníci našej údržby zabezpečili požadovanú výmenu. ...

Čítať ďalej >

Oprava krytu komína

calendar icon 11.04.2018

Lokalita: Bratislava - Karlova Ves Termín: apríl 2018 Popis vykonaných prác :  Pracovníci našej údržby zabezpečovali opravu strhnutého krytu komína v jednom z bytových domov v našej správe. Strhnutý kryt prehliadli a rozobrali, pričom bol nájdený strhnutý závit na kotviacom prvku. Závit opravili a k...

Čítať ďalej >

Pobočka BRATISLAVA

  • Hálkova 392/1A, Bratislava
  • mail: info@homepro.sk
  • infolinka: 0850 232 404
  • pre volania zo zahraničia:
  • +421 2 326 84 109

Pobočka TRNAVA

  • OC Galéria Trnava, 2p.
  • Veterná 40
  • 917 01 Trnava
  •  
  •