Vytvorenie prístupu do HelpDesku

HelpDesk je informačný a komunikačný systém medzi vlastníkmi v bytovom dome a správcom. V HelpDesku si môže každý vlastník pozrieť svoj aktuálny zálohový predpis, ročné vyúčtovania, uzavreté zmluvy s dodávateľmi služieb a energií v bytovom dome, zápisnice zo schôdze vlastníkov atď. HelpDesk slúži aj na zadávanie požiadaviek zo strany vlastníkov na správcovskú spoločnosť. Po zadaní požiadavky je táto následne pridelená konkrétnemu pracovníkovi na vybavenie. Každému vlastníkovi sú vygenerované individuálne prihlasovacie údaje, pomocou ktorých sa do HelpDesku prihlasuje. Prihlasovanie do Helpdesku je viazané vždy na jednu aktuálnu emailovú adresu z evidencie správcu.


Email ktorý bude slúžiť na prihlásenie do HelpDesku
INFO: Údaj pri ktorom je hviezdička (*) je potrebné vyplniť.