Zásah pohotovosti - poškodený poistný ventil

calendar icon 30.04.2018

Lokalita: Bratislava – Ružinov Termín: apríl 2018 Popis vykonaných prác :  Pracovníci našej údržby v rámci non-stop poskytovanej a vykonávanej pohotovosti zabezpečovali okamžité riešenie havarijnej situácie v priestoroch administratívnej budovy v našej správe. Na zdroji vykurovania bol poškodený poi...

Čítať ďalej >

Kontrola a údržba striech bytových domov

calendar icon 23.04.2018

Lokalita: Bratislava – Staré Mesto Termín: apríl 2018 Popis vykonaných prác :  Pri výkone správy bytových domov naša správcovská spoločnosť vykonáva pravidelné obhliadky a kontroly jednotlivých častí objektov. Pracovníci našej údržby vykonali obhliadku a kontrolu striech v jednom z rezidenčných komp...

Čítať ďalej >

Odstraňovanie následkov havárie na kanalizačnom potrubí

calendar icon 20.04.2018

Lokalita: Bratislava – Ružinov Termín: apríl 2018 Popis vykonaných prác :  V bytovom dome v našej správe sme riešili havarijnú situáciu spôsobenú prasknutým kanalizačným potrubím. Následkom poškodenia kanalizačného potrubia bolo masívne zatečenie kanalizačnej šachty a vytopenie pivničných priestorov...

Čítať ďalej >

Ukotvenie uvoľneného poklopu šachty

calendar icon 20.04.2018

Lokalita: Bratislava – Staré Mesto Termín: apríl 2018 Popis vykonaných prác :  Správu objektov a bytových domov vykonáva naša správcovská spoločnosť aj s cieľom zabezpečiť všetko potrebné k spokojnosti vlastníkov. Zistené nedostatky pri pravidelných mesačných obhliadkach vykonávaných zodpovedným obj...

Čítať ďalej >

Údržba odparovacích žľabov

calendar icon 20.04.2018

Lokalita: Bratislava – Dúbravka Termín: apríl 2018 Popis vykonaných prác :  K pravidelným činnostiam spojených s údržbou nami spravovaných bytových domov pracovníci našej údržby zabezpečujú aj čistenie kanalizačných vpustí, odparovacích a odvodňovacích žľabov. ...

Čítať ďalej >

Osadenie samozatvárača

calendar icon 20.04.2018

Lokalita: Bratislava – Staré Mesto Termín: apríl 2018 Popis vykonaných prác :  Pri výkone správy bytových domov zabezpečujeme vykonávanie povinných zákonných revízií v individuálnom rozsahu prináležiacom stavebnému riešeniu domu. Prípadné nedostatky pri revíziách zistené, sú následne predmetom zabez...

Čítať ďalej >

Oprava zámku a kovania

calendar icon 17.04.2018

Lokalita: Bratislava – Ružinov Termín: apríl 2018 Popis vykonaných prác :  Správca bytového domu v našej zadal požiadavku na technické oddelenie na opravu kovania a výmenu poškodeného zámku na bráničke sprístupňujúcej detské ihrisko, ktoré je k dispozícii pre vlastníkov domu. Pracovníci našej údržby...

Čítať ďalej >

Montáž elektrickej zásuvky

calendar icon 17.04.2018

Lokalita: Bratislava – Dúbravka Termín: apríl 2018 Popis vykonaných prác :  Zástupca vlastníkov bytového domu v našej správe zadal požiadavku zodpovednému správcovi na zabezpečenie inštalácie a montáže elektrických zásuviek v priestoroch garáže z dôvodu zabezpečenia pripojenia v prípade potreby použ...

Čítať ďalej >

Kontrola a údržba elektrorozvádzačov

calendar icon 17.04.2018

Lokalita: Bratislava – Staré Mesto Termín: apríl 2018 Popis vykonaných prác :  Pracovníci našej údržby zabezpečovali kontrolu a údržbu rozvádzačov elektrickej energie spoločných priestorov, v rámci ktorej boli rozvádzače rozobraté, boli skontrolované a dotiahnuté uvoľnené kontakty na jednotlivých is...

Čítať ďalej >

Pobočka BRATISLAVA

  • Račianska 153, Bratislava
  • mail: info@homepro.sk
  • infolinka: 0850 232 404
  • pre volania zo zahraničia:
  • +421 2 326 84 109

Pobočka TRNAVA

  • OC Galéria Trnava, 2p.
  • Veterná 40
  • 917 01 Trnava
  •  
  •