Výmena prvkov exteriérového osvetlenia

calendar icon 03.06.2018

Lokalita: Bratislava – Ružinov Termín: jún 2018 Popis vykonaných prác :  Zodpovedný správca rezidenčného komplexu rodinných domov, v ktorom naša spoločnosť poskytuje služby spojené s výkonom správy, zabezpečoval prostredníctvom našej údržby výmenu prvkov exteriérového osvetlenia. Pracovníci našej úd...

Čítať ďalej >

Údržba spoločných častí v kondomíniách rodinných domov

calendar icon 28.05.2018

Lokalita: Bratislava – Ružinov Termín: máj 2018 Popis vykonaných prác :  Naša spoločnosť HomePro Správcovská zabezpečuje výkon správy aj pre kondomíniá rodinných domov, ktorých spoločné časti, priľahlé pozemky a spoločné technologické zariadenia sú v našej starostlivosti. V rámci pravidelnej údržby ...

Čítať ďalej >

Demontáž parkovacej rampy

calendar icon 28.05.2018

Lokalita: Bratislava – Devínska Nová Ves Termín: máj 2018 Popis vykonaných prác :  V bytom dome v našej správe riešil jeho zodpovedný správca havarijný stav poškodenej parkovacej rampy, do ktorej nabúralo nákladné vozidlo. Pracovníci našej údržby zabezpečili odpojenie rampy od elektrického napätia, ...

Čítať ďalej >

Oprava uvoľnených soklov

calendar icon 24.05.2018

Lokalita: Bratislava – Ružinov Termín: máj 2018 Popis vykonaných prác :  Zodpovedný správca objektu bytového domu v našej správe zadal požiadavku na naše technické oddelenie na opravu uvoľnených soklov lemujúcich schodisko v bytovom dome. Pracovníci našej údržby zabezpečili opravu poškodených soklov...

Čítať ďalej >

Montáž trampolín

calendar icon 12.05.2018

Lokalita: Bratislava – Ružinov Termín: máj 2018 Popis vykonaných prác :  Pracovníci našej údržby zabezpečovali v exteriéri objektu v našej správe montáž trampolín, ktoré sú v jarnom a letnom období k dispozícii vlastníkom bytového domu. ...

Čítať ďalej >

Odstraňovanie havarijného stavu - zatekanie

calendar icon 09.05.2018

Lokalita: Bratislava – Staré Mesto Termín: máj 2018 Popis vykonaných prác :  Pracovníci našej údržby, v rámci non-stop pohotovosti, ktorú naša správcovská spoločnosť poskytuje pre našich klientov, boli privolaní do bytového domu v našej správe, aby zabezpečili odstránenie havarijného stavu - zatekan...

Čítať ďalej >

Ošetrenie a vymaľovanie prvkov detského ihriska

calendar icon 06.05.2018

Lokalita: Bratislava – Ružinov Termín: máj 2018 Popis vykonaných prác :  V rámci starostlivosti o bytový dom v našej správe pracovníci našej údržby zabezpečovali odborné ošetrenie a vymaľovanie niektorých prvkov detského ihriska.  ...

Čítať ďalej >

Oprava parkovacieho stĺpika

calendar icon 06.05.2018

Lokalita: Bratislava – Dúbravka Termín: máj 2018 Popis vykonaných prác :  V rámci pravidelnej údržby bytového domu v našej správe sme zabezpečovali opravu parkovacieho stĺpika na spevnenej ploche pred domom. Pracovníci našej údržby rozobrali zámkovú dlažbu a vybrali jestvujúci štrk z podložia dlažby...

Čítať ďalej >

Oprava pokazenej prečerpávacej stanice

calendar icon 01.05.2018

Lokalita: Bratislava – Staré Mesto Termín: máj 2018 Popis vykonaných prác :  Z bytového domu v našej správe sme zaevidovali hlásenie o vytopení časti pivničných priestorov. Pracovníci našej údržby v rámci non-stop pohotovosti poskytovanej pre našich klientov sa dostavili na miesto a na základe obhli...

Čítať ďalej >

Pobočka BRATISLAVA

  • Račianska 153, Bratislava
  • mail: info@homepro.sk
  • infolinka: 0850 232 404
  • pre volania zo zahraničia:
  • +421 2 326 84 109

Pobočka TRNAVA

  • OC Galéria Trnava, 2p.
  • Veterná 40
  • 917 01 Trnava
  •  
  •