Demontáž parkovacej rampy


Lokalita: Bratislava – Devínska Nová Ves

Termín: máj 2018

Popis vykonaných prác : 

V bytom dome v našej správe riešil jeho zodpovedný správca havarijný stav poškodenej parkovacej rampy, do ktorej nabúralo nákladné vozidlo. Pracovníci našej údržby zabezpečili odpojenie rampy od elektrického napätia, zdemonovali ju a uložili na bezpečné miesto v rámci objektu. 

Zaujali sme Vás? Nechajte si vypracovať bezplatnú cenovú ponuku.