...Úspora pri dodávke elektrickej energie sa dá dosiahnuť aj inak ako znížením ceny za dodávku elektrickej energie.


Častokrát sa stáva, že ističe v bytovom dome sú väčšie ako je potrebné a mesačný poplatok je tým pádom automaticky vyšší. Zmenou ističov na menšie môže bytový dom ušetriť finančné prostriedky, bez toho aby vlastníci pocítili akúkoľvek zmenu v kvalite bývania. Pri preberaní objektu do správy je preto potrebné spraviť audit ističov a prípadne upraviť ich veľkosť.


Zaujali sme Vás? Nechajte si vypracovať bezplatnú cenovú ponuku.