Správa budov


Rozdiel v správe bytového domu a administratívnej budovy

Základným rozdielom medzi správou bytových domov a administratívnych budov je typ zmluvy, ktorý výkony tejto činnosti upravuje. Keďže na výkon správy administratívnych budov sa nedá použiť zákon 182/93 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktorý zároveň upravuje aj výkon správy, väčšinou sa administratívne budovy spravujú na základe mandátnej zmluvy, prípadne zmluvy o dielo alebo zmluvy o poskytovaní služieb. Častokrát sa mandátna zmluva opiera o zákon 182/93, prípadne používa niektoré jeho ustanovenia ale v prípade administratívnej budovy, ktorá neobsahuje žiadne byty sa zmluva o výkone správy podľa tohto zákona nedá použiť.

Keďže administratívne budovy spravidla obsahujú veľmi podobné technológie ako bytové domy, pre správcu je výkon správy administratívnych budov veľmi príbuzný správe bytových domov. Správca musí zabezpečiť všetky revízie a prehliadky, ktoré zákon vyžaduje, napríklad od požiarnej ochrany, cez údržbu a starostlivosť o výťahy až po revíziu a údržbu plynovej kotolne. Samozrejme správca zabezpečí aj štandardné služby ako napríklad upratovanie spoločných alebo kancelárskych priestorov, zimnú údržbu priľahlých priestorov, starostlivosť o zeleň v okolí budovy, alebo pravidelnú deratizáciu.

Polyfunkčné/kombinované budovy

V prípade kombinovanej budovy, ktorá obsahuje byty aj administratívne, alebo obchodné priestory, sa môže použiť zmluva o výkone správy podľa 182/93 - je to prípad väčšiny novostavieb za posledných 10 rokov, ktoré sú charakterom bytové domy, ale spravidla na prízemí alebo prvom poschodí obsahujú obchodné alebo administratívne priestory. V takýchto prípadoch k nim správca pristupuje ako k nebytovým priestorom a na základe zmluvy o výkone správy majú všetky práva a povinnosti ako byty, ktoré sa v bytovom dome nachádzajú - zúčastňujú sa na schôdzach vlastníkov, hlasujú, platia mesačné zálohové predpisy a pri prípadnej zmene vlastníckych pomerov musia požiadať správcu o vyhotovenie potvrdenia o nedoplatkoch za správu.

HomePro Správcovská, s.r.o. spravuje bytové domy, polyfunkčné budovy aj administratívne budovy v Bratislave a blízkom okolí. V prípade ak máte záujem o správu a vypracovanie cenovej ponuky, obráťte sa na našu infolinku na telefónnom čísle 0850 232 404 alebo nám napíšte na info@homepro.sk a my vám radi pripravíme cenovú ponuku na správu vášho objektu.


Zaujali sme Vás? Nechajte si vypracovať bezplatnú cenovú ponuku.