Spravujeme polyfunkčný dom Zochova 10-14

calendar icon 01.08.2018

Od 1.8.2018 sme začali vykonávať správu polyfunkčného domu ZOCHOVA 10-14 v Bratislave. Tento projekt je dielom architekta Dipl.Ing.arch. Branislava Kaliského. Objekt je unikátnym, precíznym a vkusným spojením historickej kultúrnej pamiatky a vysokého štandardu modernej architektúry a výstavby v komo...

Čítať ďalej >

Pozývame Vás do vynovenej klientskej zóny

calendar icon 05.06.2018

Našich klientov pozývame do vynovenej klientskej zóny.  Prinášame nový, modernejší vizuál klientskej zóny, jednoduchšiu orientáciu a príjemnejšie užívateľské rozhranie.  Nová klientska zóna obsahuje aj novú funkcionalitu v súlade s legislatívnymi predpismi o ochrane a spracúvaní osobných údajov, kto...

Čítať ďalej >

Máte otázku k ročnému vyúčtovaniu?

calendar icon 18.05.2018

Našim klientom sme k dispozícii a poskytneme súčinnosť aj pri konzultáciách ročného vyúčtovania.  Ak máte otázku k ročnému vyúčtovaniu, využite možnosť položiť ju prostredníctvom online formulára. Vyplnením formulára (nachádza sa tu http://www.homepro-sprava.sk/clanok/rocne-vyuctovania) a po jeh...

Čítať ďalej >

Správa Vášho bytového domu kvalitne a spoľahlivo aj v Trnave

calendar icon 19.02.2018

Vzhľadom na spokojnosť našich trnavských klientov s poskytovaním našich služieb a s ohľadom na zvyšujúci sa dopyt obyvateľov mesta Trnava na kvalitný, odborný, flexibilný a transparentný výkon správy bytových domov a objektov spoločnosť HomePro Správcovská rozširuje svoje pôsobenie v tejto lokalite....

Čítať ďalej >

Šetrite svoj čas využívaním nových online služieb

calendar icon 27.01.2018

Jednou z priorít našej spoločnosti je aj snaha efektívne poskytovať služby našim klientom s ohľadom na tempo a štandardy dnešnej doby. Naša správcovská spoločnosť umožňuje vybaviť niektoré vybrané činnosti a administratívne úkony spojené s výkonom správy a s vlastníctvom jednotlivých nehnuteľnos...

Čítať ďalej >

Byty Nobelova - spravujeme aj II. etapu

calendar icon 01.01.2018

Od 1.1.2018 sme začali vykonávať správu II. etapy úspešného a vyhľadávaného projektu Byty Nobelova na Nobelovej ulici v Bratislave. Objekt je situovaný v lokalite s veľkým množstvom zelene a zároveň s výbornou občianskou vybavenosťou. V bytovom dome sa nachádza 119 bytov,  nebytové priestory a parko...

Čítať ďalej >

Spoločnosť je zapísaná v zozname správcov bytových domov

calendar icon 05.12.2017

Spoločnosť HomePro Správcovská v súlade s ustanoveniami zákona č. 246/2015 Z.z. o správcoch bytových domov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 182/1993 Z.Z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a po splnení podmienok podľa príslušných ustanovení zákona bola zapísaná do Zoznamu správcov bytových...

Čítať ďalej >

Šetrite svoj čas využívaním našich online služieb

calendar icon 21.11.2017

Jednou z priorít našej spoločnosti je aj snaha efektívne poskytovať služby našim klientom s ohľadom na tempo a štandardy dnešnej doby. V tejto súvislosti dávame do pozornosti spustenie nového vybavovania vybraných činností a administratívnych úkonov spojených s výkonom správy našich objektov prostre...

Čítať ďalej >

Bližšie k vám aj vďaka novému webu

calendar icon 11.09.2017

Možno ste už postrehli, že máme vynovenú webovú stránku. Redizajnovaný obsah sme spustli 25. augusta 2017 a veríme, že sa vám zapáči.   Nová stránka: má moderný dizajn, je jednoduchá a prehľadnejšia, samozrejmosťou je prispôsobené zobrazovanie na mobilnom zariadení a tablete.   Snažili sme ...

Čítať ďalej >