Šetrite svoj čas využívaním našich online služieb


Jednou z priorít našej spoločnosti je aj snaha efektívne poskytovať služby našim klientom s ohľadom na tempo a štandardy dnešnej doby.

V tejto súvislosti dávame do pozornosti spustenie nového vybavovania vybraných činností a administratívnych úkonov spojených s výkonom správy našich objektov prostredníctvom online formulárov.

Prvou aktívnou online službou je vybavenie žiadosti o vystavenie vyhlásenia správcu o nedoplatkoch vlastníka na úhradách spojených s užívaním nehnuteľnosti, ktoré je potrebné pri jej predaji a je nevyhnutnou prílohou návrhu na vklad zmeny vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

Vyplnením jednoduchého formulára (nachádza sa tu http://www.homepro-sprava.sk/clanok/vyhlasenie-spravcu-o-nedoplatkoch) a po jeho odoslaní sa spustí proces pre vybavenie Vašej požiadavky a Vy budete informovaní o všetkých dôležitých detailoch v súvislosti s vybavením Vašej žiadosti prostredníctvom automatickej odpovede doručenej na emailovú adresu, ktorú vo formulári zadáte.

Do 3 pracovných dní Vás bude kontaktovať náš zodpovedný pracovník, s ktorým sa dohodnete na prevzatí vystaveného potvrdenia.

 


Zaujali sme Vás? Nechajte si vypracovať bezplatnú cenovú ponuku.