Osadenie reflexných parkovacích stĺpikov

calendar icon 22.07.2020

Lokalita: Bratislava – Staré Mesto Termín: Jún 2020  Popis vykonaných prác :  Zástupcovia vlastníkov bytového domu v našej správe požiadali správcu o osadenie reflexných parkovacích stĺpikov v podzemnej garáži bytového domu za účelom zvýšenia bezpečnosti vlastníkov. Pracovníci našej údržby montáž st...

Čítať ďalej >

Čistenie rigolov, oprava dažďových zvodov

calendar icon 17.07.2018

Lokalita: Bratislava – Devínska Nová Ves Termín: júl 2018 Popis vykonaných prác :  V rámci pravidelnej údržby spravovaných bytových domov  naša správcovská spoločnosť zabezpečuje aj kontrolu a čistenie kanalizačných vpustí, odparovacích a odvodňovacích žľabov. V jednom z bytových domov bolo pracovní...

Čítať ďalej >

Údržba zdrojov osvetlenia

calendar icon 17.07.2018

Lokalita: Bratislava – Ružinov Termín: júl 2018 Popis vykonaných prác :  V rámci správy a pravidelnej údržby bytových domov naša správcovská spoločnosť zabezpečuje aj kontroly a opravy zdrojov osvetlenia. V jednom z bytových domov pracovníci našej údržby zabezpečovali výmenu zdrojov a senzorov osvet...

Čítať ďalej >

Havária - prasknuté potrubie stúpacích rozvodov

calendar icon 20.06.2018

Lokalita: Bratislava – Ružinov Termín: jún 2018 Popis vykonaných prác :  Z bytového domu spravovaného našou správcovskou spoločnosťou bolo pracovníkom strážnej bezpečnostnej služby v skorých ranných hodinách nahlásené prostredníctvom našej non-stop infolinky zatekanie do priestorov garáže. Bola kont...

Čítať ďalej >

Kontrola odparovacích nádrží

calendar icon 17.06.2018

Lokalita: Bratislava – Staré Mesto Termín: jún 2018 Popis vykonaných prác :  Po mohutnom prívalovom daždi, ktorý postihol veľkú časť Bratislavy, zabezpečuje naša správcovská spoločnosť pravidelnú kontrolu a údržbu všetkých bytových domov, v ktorých prišlo následkom živelnej pohromy k zatečeniu. Vyto...

Čítať ďalej >

Údržba a čistenie odparovacieho žľabu

calendar icon 17.06.2018

Lokalita: Bratislava – Ružinov Termín: jún 2018 Popis vykonaných prác :  K pravidelným činnostiam pri výkone správy bytových domov v našej správe patrí aj údržba a čistenie odparovacích žľabov zachytávajúcich dažďovú vodu v garážach alebo príjazdových rampách do týchto priestorov. Pracovníci našej ú...

Čítať ďalej >

Oprava pretekajúceho filtra v kotolni

calendar icon 13.06.2018

Lokalita: Bratislava – Staré Mesto Termín: jún 2018 Popis vykonaných prác :  Pracovníci údržby našej správcovskej spoločnosti zabezpečovali v rámci starostlivosti a údržby plynovej kotolne v bytovom dome opravu pretekajúceho filtra umiestneného na spiatočke potrubia medzi kotlom a bojlerom. Filter r...

Čítať ďalej >

Odstraňovanie následkov živelnej pohromy

calendar icon 13.06.2018

Lokalita: Bratislava  Termín: jún 2018 Popis vykonaných prác :  Po extrémnom prívalovom daždi, ktorý postihol Bratislavu, naša správcovská spoločnosť v maximálnom nasadení odstraňovala následky tejto živelnej pohromy na viacerých bytových domoch v našej správe. V bytových domoch natečená dažďová vod...

Čítať ďalej >

Havária - zatekanie v bytovom dome

calendar icon 05.06.2018

Lokalita: Bratislava – Staré Mesto Termín: jún 2018 Popis vykonaných prác :  Pracovníci údržby našej správcovskej spoločnosti zabezpečovali vrámci non-stop starostlivosti o bytový dom počas pohotovosti odstránenie havarijného stavu - zatekanie do spoločných priestorov domu. Po príchode na miesto pre...

Čítať ďalej >