Oprava pretekajúceho filtra v kotolni


Lokalita: Bratislava – Staré Mesto

Termín: jún 2018

Popis vykonaných prác : 

Pracovníci údržby našej správcovskej spoločnosti zabezpečovali v rámci starostlivosti a údržby plynovej kotolne v bytovom dome opravu pretekajúceho filtra umiestneného na spiatočke potrubia medzi kotlom a bojlerom. Filter rozobrali, opotrebované tesnenie odstránili, filter vyčistili, osadili a namontovali naň nové tesnenie.
Zaujali sme Vás? Nechajte si vypracovať bezplatnú cenovú ponuku.