Osadenie reflexných parkovacích stĺpikov


Lokalita: Bratislava – Staré Mesto

Termín: Jún 2020 

Popis vykonaných prác : 

Zástupcovia vlastníkov bytového domu v našej správe požiadali správcu o osadenie reflexných parkovacích stĺpikov v podzemnej garáži bytového domu za účelom zvýšenia bezpečnosti vlastníkov. Pracovníci našej údržby montáž stĺpikov zabezpečili.  


Zaujali sme Vás? Nechajte si vypracovať bezplatnú cenovú ponuku.