Údržba zdrojov osvetlenia


Lokalita: Bratislava – Ružinov

Termín: júl 2018

Popis vykonaných prác : 

V rámci správy a pravidelnej údržby bytových domov naša správcovská spoločnosť zabezpečuje aj kontroly a opravy zdrojov osvetlenia. V jednom z bytových domov pracovníci našej údržby zabezpečovali výmenu zdrojov a senzorov osvetlenia.Zaujali sme Vás? Nechajte si vypracovať bezplatnú cenovú ponuku.