Údržba a čistenie odparovacieho žľabu


Lokalita: Bratislava – Ružinov

Termín: jún 2018

Popis vykonaných prác : 

K pravidelným činnostiam pri výkone správy bytových domov v našej správe patrí aj údržba a čistenie odparovacích žľabov zachytávajúcich dažďovú vodu v garážach alebo príjazdových rampách do týchto priestorov.

Pracovníci našej údržby pred vykonaním komplexného a detailného vyčistenia odparovacieho žľabu museli najskôr odvŕtať kotviace skrutky, ktorých opotrebovaný stav neumožňoval kovové žľabové mriežky demontovať bežným odskrutkovaním. Po vykonaní čistenia a údržbu boli žľabové mriežky opätovne uchytené novými skrutkami.


Zaujali sme Vás? Nechajte si vypracovať bezplatnú cenovú ponuku.