Odstraňovanie následkov živelnej pohromy


Lokalita: Bratislava 

Termín: jún 2018

Popis vykonaných prác : 

Po extrémnom prívalovom daždi, ktorý postihol Bratislavu, naša správcovská spoločnosť v maximálnom nasadení odstraňovala následky tejto živelnej pohromy na viacerých bytových domoch v našej správe.

V bytových domoch natečená dažďová voda spôsobila škody najmä v podzemných priestoroch, garážach, kde natiekla do šácht a priestorov, v ktorých sú umiestnené rôzne technologické zariadenia. Výška natečenej vody v niektorých objektoch dosahovala až 80 cm. V rámci pohotovosti a poskytovania havarijnej služby naši pracovníci v koordinácii vedúcej technického oddelenia zabezpečovali práce nevyhnutné pre zabránenie a minimalizovanie vzniku škôd na zdraví a majetku. Natečenú dažďovú vodu odčerpávali pomocou prináležiacej techniky (čerpadlá, vodné vysávače).Zaujali sme Vás? Nechajte si vypracovať bezplatnú cenovú ponuku.