Čistenie rigolov, oprava dažďových zvodov


Lokalita: Bratislava – Devínska Nová Ves

Termín: júl 2018

Popis vykonaných prác : 

V rámci pravidelnej údržby spravovaných bytových domov  naša správcovská spoločnosť zabezpečuje aj kontrolu a čistenie kanalizačných vpustí, odparovacích a odvodňovacích žľabov.

V jednom z bytových domov bolo pracovníkom našej údržby zabezpečené čistenie rigolov a zberných košov dažďových zvodov a zároveň bola vykonaná oprava uchytenia dažďových zvodov. Zaujali sme Vás? Nechajte si vypracovať bezplatnú cenovú ponuku.