Havária - zatekanie v bytovom dome


Lokalita: Bratislava – Staré Mesto

Termín: jún 2018

Popis vykonaných prác : 

Pracovníci údržby našej správcovskej spoločnosti zabezpečovali vrámci non-stop starostlivosti o bytový dom počas pohotovosti odstránenie havarijného stavu - zatekanie do spoločných priestorov domu.

Po príchode na miesto preverovali príčinu a zistili, že zatekanie bolo spôsobené z hadice na prívod vody do vykurovacieho zariadenia v byte vlastníka, ktorá praskla. Poškodenú hadicu pracovníci našej údržby vymenili a odstránili natečenú vodu zo spoločných priestorov.


Zaujali sme Vás? Nechajte si vypracovať bezplatnú cenovú ponuku.