Kontrola odparovacích nádrží


Lokalita: Bratislava – Staré Mesto

Termín: jún 2018

Popis vykonaných prác : 

Po mohutnom prívalovom daždi, ktorý postihol veľkú časť Bratislavy, zabezpečuje naša správcovská spoločnosť pravidelnú kontrolu a údržbu všetkých bytových domov, v ktorých prišlo následkom živelnej pohromy k zatečeniu. Vytopené boli najmä garáže bytových domov. V niektorých domoch aj niekoľko týždňov po prívalovom daždi voda z okolitého terénu nateká v relatívne veľkom množstve do odparovacích nádrží (šácht) v podzemných priestoroch objektu.

Pracovníci našej údržby pravidelnou kontrolou a odčerpávaním natečenej vody zabezpečujú, že voda z týchto nádrží sa nedostáva do ostatných priestorov, jej hladina pravidelným a včasným zásahom údržby našej správcovskej spoločnosti nepresiahne úroveň odparovacej šachty.


Zaujali sme Vás? Nechajte si vypracovať bezplatnú cenovú ponuku.