Havária - prasknuté potrubie stúpacích rozvodov


Lokalita: Bratislava – Ružinov

Termín: jún 2018

Popis vykonaných prác : 

Z bytového domu spravovaného našou správcovskou spoločnosťou bolo pracovníkom strážnej bezpečnostnej služby v skorých ranných hodinách nahlásené prostredníctvom našej non-stop infolinky zatekanie do priestorov garáže. Bola kontaktovaná havarijná služba spoločnosti HomePro Správcovská a naši pracovníci sa dostavili v krátkom čase na miesto. Preverili, že zatekanie bolo spôsobené poškodeným, prasknutým ventilom. Havarijný stav bol odborne odstránený, poškodená časť rozvodov opravená. Natečenú vodu pracovníci našej havarijnej služby odčerpali.Zaujali sme Vás? Nechajte si vypracovať bezplatnú cenovú ponuku.