Máte otázku k ročnému vyúčtovaniu?


Našim klientom sme k dispozícii a poskytneme súčinnosť aj pri konzultáciách ročného vyúčtovania. 

Ak máte otázku k ročnému vyúčtovaniu, využite možnosť položiť ju prostredníctvom online formulára.

Vyplnením formulára (nachádza sa tu http://www.homepro-sprava.sk/clanok/rocne-vyuctovania) a po jeho odoslaní budete prostredníctvom automatickej odpovede doručenej na emailovú adresu, ktorú vo formulári zadáte informovaní, že vami zadaná otázka je zaevidovaná a zodpovedaná bude najneskôr do 30 dní.

Otázka alebo otázky k ročnému vyúčtovaniu nebudú považované za reklamáciu ročného vyúčtovania.

Podrobné informácie o ročnom vyúčtovaní a ako ho reklamovať nájdete tu http://www.homepro-sprava.sk/clanok/rocne-vyuctovanie.



Zaujali sme Vás? Nechajte si vypracovať bezplatnú cenovú ponuku.