Ročné vyúčtovanie


Ročné vyúčtovanie je správca povinný vypracovať najneskôr do 31.5. nasledujúceho kalendárneho roku. Správne vypracované ročné vyúčtovanie by malo predovšetkým obsahovať:

  • identifikáciu majiteľa bytu, alebo nebytového priestoru v bytovom dome
  • identifikáciu zúčtovacieho obdobia
  • spotreby jednotlivých energií nielen za konkrétny priestor ale aj za celý bytový dom s odvolaním sa na namerané hodnoty
  • porovnanie jednotlivých spotrieb za predošlé zúčtovacie obdobia
  • vyčíslenie preplatku, prípadne nedoplatku za zúčtovacie obdobie
  • spôsob rozúčtovania jednotlivých služieb a plnení poskytnutých majiteľovi počas zúčtovacieho obdobia

 

Vlastníci najviac oceňujú prehľadné a stručné ročné vyúčtovanie, ktoré poskytuje jasný obraz o správe bytového domu a zároveň obsahuje podrobnejšie informácie o jednotlivých službách, ktoré vlastníkov zaujímajú.


Zaujal Vás tento článok? Nechajte si vypracovať bezplatnú cenovú ponuku.