Spoločnosť je zapísaná v zozname správcov bytových domov


Spoločnosť HomePro Správcovská v súlade s ustanoveniami zákona č. 246/2015 Z.z. o správcoch bytových domov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 182/1993 Z.Z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a po splnení podmienok podľa príslušných ustanovení zákona bola zapísaná do Zoznamu správcov bytových domov, vedenom Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Zoznam správcov bytových domov je verejne dostupný TU, evidenčné číslo HomePro Správcovská je 0283.

 


Zaujali sme Vás? Nechajte si vypracovať bezplatnú cenovú ponuku.