Správa Vášho bytového domu kvalitne a spoľahlivo aj v Trnave


Vzhľadom na spokojnosť našich trnavských klientov s poskytovaním našich služieb a s ohľadom na zvyšujúci sa dopyt obyvateľov mesta Trnava na kvalitný, odborný, flexibilný a transparentný výkon správy bytových domov a objektov spoločnosť HomePro Správcovská rozširuje svoje pôsobenie v tejto lokalite.

Vážime si záujem o naše služby a sme pripravení naplniť očakávania vlastníkov na ich komplexné poskytovanie.

Charaktreristika spolupráce s HomePro Správcovská s.r.o.

 • Transparentnosť

Každý bytový dom má vytvorený dedikovaný bezplatný internetový portál, ktorý obsahuje nielen všetky informácie bytového domu, ale aj všetky zmluvy s dodávateľmi energií a služieb, zálohové predpisy a stav ich úhrad, ročné vyúčtovania a dokumentáciu ku schôdzam vlastníkov. Portál je k dispozícii každému vlastníkovi a je zabezpečený užívateľským menom a heslom.

 • Komunikácia

Každý bytový dom má prideleného správcu, pričom každý vlastník disponuje jeho kontaktnými údajmi.

Každý vlastník má k dispozícii 24 hodín dostupnú infolinku, ktorá slúži na okamžité riešenie havarijných a urgentných situácií a zanechanie požiadaviek pre správcu.

Každý vlastník má k dispozícii online portál, cez ktorý môže priamo komunikovať so správcom.

 • Skúsenosť

Úspešne spravujeme viac ako 3300 bytov, 300 nebytových priestorov a 3100 parkovacích miest v celkovej hodnote spravovaného majetku cca 260 000 000 eur.

 • Orientácia na klienta

Bytové domy v našej správe sme získali vo výberových konaniach vlastníkov a developerov a na základe dobrých referencií.

Prečo je HomePro Správcovská pre Vás správnym rozhodnutím:

 1. Našim cieľom je vytvorenie spokojného bývania pre vlastníkov
 2. Skúsenosť s individuálnym nastavením jednotlivých špecifík výkonu správy podľa požiadaviek vlastníkov
 3. Skúsenosť s optimalizáciou cien za energie a služby pre našich vlastníkov
 4. Máme technické, ekonomické a právne zázemie
 5. Kladieme dôraz na vymáhanie pohľadávok neplatičov a na celkovú finančnú kondíciu spravovaných bytových domov
 6. K dispozícii pre našich klientov 24 hodín denne, 365 dní v roku bezplatná HomePro Infolinka v anglickom a slovenskom jazyku, slúži na riešenie havarijných situácií a zanechanie požiadaviek pre zamestnancov HomePro Správcovská
 7. K dispozícii pre našich klientov bezplatný online HomePro Helpdesk, ktorý slúži na nahlasovanie požiadaviek cez internet.

V meste Trnava máme svoje zázemie v priestoroch obchodného centra GALERIA, Veterná 40, 2. poschodie.

Pre poskytnutie informácií a v prípade záujmu o potenciálnu spoluprácu sme Vám k dispozícii:

- osobne v našej trnavskej pobočke  počas stránkových hodín v pondelok od 9:00 hod do 13:00 hod a v piatok od 12:00 hod do 16:00 hod., 

- telefonicky na čísle 0850 232 404 alebo 0948 777 929.

Zaujali sme Vás? Nechajte si vypracovať bezplatnú cenovú ponuku.