Údržba spoločných častí v kondomíniách rodinných domov


Lokalita: Bratislava – Ružinov

Termín: máj 2018

Popis vykonaných prác : 

Naša spoločnosť HomePro Správcovská zabezpečuje výkon správy aj pre kondomíniá rodinných domov, ktorých spoločné časti, priľahlé pozemky a spoločné technologické zariadenia sú v našej starostlivosti. V rámci pravidelnej údržby zabezpečovali naši pracovníci kontrolu striech, vyčistenie zachytávačov nečistôt zo strešných odvodňovacích žľabov a postrek buriny na spevnených plochách priľahlého pozemku.Zaujali sme Vás? Nechajte si vypracovať bezplatnú cenovú ponuku.