Odstraňovanie následkov živelnej pohromy

calendar icon 13.06.2018

Lokalita: Bratislava  Termín: jún 2018 Popis vykonaných prác :  Po extrémnom prívalovom daždi, ktorý postihol Bratislavu, naša správcovská spoločnosť v maximálnom nasadení odstraňovala následky tejto živelnej pohromy na viacerých bytových domoch v našej správe. V bytových domoch natečená dažďová vod...

Čítať ďalej >

Havária - zatekanie v bytovom dome

calendar icon 05.06.2018

Lokalita: Bratislava – Staré Mesto Termín: jún 2018 Popis vykonaných prác :  Pracovníci údržby našej správcovskej spoločnosti zabezpečovali vrámci non-stop starostlivosti o bytový dom počas pohotovosti odstránenie havarijného stavu - zatekanie do spoločných priestorov domu. Po príchode na miesto pre...

Čítať ďalej >

Pozývame Vás do vynovenej klientskej zóny

calendar icon 05.06.2018

Našich klientov pozývame do vynovenej klientskej zóny.  Prinášame nový, modernejší vizuál klientskej zóny, jednoduchšiu orientáciu a príjemnejšie užívateľské rozhranie.  Nová klientska zóna obsahuje aj novú funkcionalitu v súlade s legislatívnymi predpismi o ochrane a spracúvaní osobných údajov, kto...

Čítať ďalej >

Výmena prvkov exteriérového osvetlenia

calendar icon 03.06.2018

Lokalita: Bratislava – Ružinov Termín: jún 2018 Popis vykonaných prác :  Zodpovedný správca rezidenčného komplexu rodinných domov, v ktorom naša spoločnosť poskytuje služby spojené s výkonom správy, zabezpečoval prostredníctvom našej údržby výmenu prvkov exteriérového osvetlenia. Pracovníci našej úd...

Čítať ďalej >

Údržba spoločných častí v kondomíniách rodinných domov

calendar icon 28.05.2018

Lokalita: Bratislava – Ružinov Termín: máj 2018 Popis vykonaných prác :  Naša spoločnosť HomePro Správcovská zabezpečuje výkon správy aj pre kondomíniá rodinných domov, ktorých spoločné časti, priľahlé pozemky a spoločné technologické zariadenia sú v našej starostlivosti. V rámci pravidelnej údržby ...

Čítať ďalej >

Demontáž parkovacej rampy

calendar icon 28.05.2018

Lokalita: Bratislava – Devínska Nová Ves Termín: máj 2018 Popis vykonaných prác :  V bytom dome v našej správe riešil jeho zodpovedný správca havarijný stav poškodenej parkovacej rampy, do ktorej nabúralo nákladné vozidlo. Pracovníci našej údržby zabezpečili odpojenie rampy od elektrického napätia, ...

Čítať ďalej >

Oprava uvoľnených soklov

calendar icon 24.05.2018

Lokalita: Bratislava – Ružinov Termín: máj 2018 Popis vykonaných prác :  Zodpovedný správca objektu bytového domu v našej správe zadal požiadavku na naše technické oddelenie na opravu uvoľnených soklov lemujúcich schodisko v bytovom dome. Pracovníci našej údržby zabezpečili opravu poškodených soklov...

Čítať ďalej >

Máte otázku k ročnému vyúčtovaniu?

calendar icon 18.05.2018

Našim klientom sme k dispozícii a poskytneme súčinnosť aj pri konzultáciách ročného vyúčtovania.  Ak máte otázku k ročnému vyúčtovaniu, využite možnosť položiť ju prostredníctvom online formulára. Vyplnením formulára (nachádza sa tu http://www.homepro-sprava.sk/clanok/rocne-vyuctovania) a po jeh...

Čítať ďalej >

Montáž trampolín

calendar icon 12.05.2018

Lokalita: Bratislava – Ružinov Termín: máj 2018 Popis vykonaných prác :  Pracovníci našej údržby zabezpečovali v exteriéri objektu v našej správe montáž trampolín, ktoré sú v jarnom a letnom období k dispozícii vlastníkom bytového domu. ...

Čítať ďalej >