Smart odpočet

calendar icon 14.12.2021

Zoznámte sa so spoľahlivým a ekonomicky výhodným spôsobom diaľkových odpočtov tepla a vody. Viete, že diaľkový odpočet meradiel tepla (aj vodomerov) a pomerových rozdeľovačov tepla je od januára 2027 povinný? A že v budúcnosti majú byť vlastníci bytov o svojej spotrebe informovaní častejšie ako iba ...

Čítať ďalej >

Osadenie reflexných parkovacích stĺpikov

calendar icon 22.07.2020

Lokalita: Bratislava – Staré Mesto Termín: Jún 2020  Popis vykonaných prác :  Zástupcovia vlastníkov bytového domu v našej správe požiadali správcu o osadenie reflexných parkovacích stĺpikov v podzemnej garáži bytového domu za účelom zvýšenia bezpečnosti vlastníkov. Pracovníci našej údržby montáž st...

Čítať ďalej >

Spravujeme polyfunkčný dom Zochova 10-14

calendar icon 01.08.2018

Od 1.8.2018 sme začali vykonávať správu polyfunkčného domu ZOCHOVA 10-14 v Bratislave. Tento projekt je dielom architekta Dipl.Ing.arch. Branislava Kaliského. Objekt je unikátnym, precíznym a vkusným spojením historickej kultúrnej pamiatky a vysokého štandardu modernej architektúry a výstavby v komo...

Čítať ďalej >

Čistenie rigolov, oprava dažďových zvodov

calendar icon 17.07.2018

Lokalita: Bratislava – Devínska Nová Ves Termín: júl 2018 Popis vykonaných prác :  V rámci pravidelnej údržby spravovaných bytových domov  naša správcovská spoločnosť zabezpečuje aj kontrolu a čistenie kanalizačných vpustí, odparovacích a odvodňovacích žľabov. V jednom z bytových domov bolo pracovní...

Čítať ďalej >

Údržba zdrojov osvetlenia

calendar icon 17.07.2018

Lokalita: Bratislava – Ružinov Termín: júl 2018 Popis vykonaných prác :  V rámci správy a pravidelnej údržby bytových domov naša správcovská spoločnosť zabezpečuje aj kontroly a opravy zdrojov osvetlenia. V jednom z bytových domov pracovníci našej údržby zabezpečovali výmenu zdrojov a senzorov osvet...

Čítať ďalej >

Havária - prasknuté potrubie stúpacích rozvodov

calendar icon 20.06.2018

Lokalita: Bratislava – Ružinov Termín: jún 2018 Popis vykonaných prác :  Z bytového domu spravovaného našou správcovskou spoločnosťou bolo pracovníkom strážnej bezpečnostnej služby v skorých ranných hodinách nahlásené prostredníctvom našej non-stop infolinky zatekanie do priestorov garáže. Bola kont...

Čítať ďalej >

Kontrola odparovacích nádrží

calendar icon 17.06.2018

Lokalita: Bratislava – Staré Mesto Termín: jún 2018 Popis vykonaných prác :  Po mohutnom prívalovom daždi, ktorý postihol veľkú časť Bratislavy, zabezpečuje naša správcovská spoločnosť pravidelnú kontrolu a údržbu všetkých bytových domov, v ktorých prišlo následkom živelnej pohromy k zatečeniu. Vyto...

Čítať ďalej >

Údržba a čistenie odparovacieho žľabu

calendar icon 17.06.2018

Lokalita: Bratislava – Ružinov Termín: jún 2018 Popis vykonaných prác :  K pravidelným činnostiam pri výkone správy bytových domov v našej správe patrí aj údržba a čistenie odparovacích žľabov zachytávajúcich dažďovú vodu v garážach alebo príjazdových rampách do týchto priestorov. Pracovníci našej ú...

Čítať ďalej >

Oprava pretekajúceho filtra v kotolni

calendar icon 13.06.2018

Lokalita: Bratislava – Staré Mesto Termín: jún 2018 Popis vykonaných prác :  Pracovníci údržby našej správcovskej spoločnosti zabezpečovali v rámci starostlivosti a údržby plynovej kotolne v bytovom dome opravu pretekajúceho filtra umiestneného na spiatočke potrubia medzi kotlom a bojlerom. Filter r...

Čítať ďalej >

Pobočka BRATISLAVA

  • Račianska 153, Bratislava
  • mail: info@homepro.sk
  • infolinka: 0850 232 404
  • pre volania zo zahraničia:
  • +421 2 326 84 109

Pobočka TRNAVA

  • OC Galéria Trnava, 2p.
  • Veterná 40
  • 917 01 Trnava
  •  
  •