Smart odpočet


Zoznámte sa so spoľahlivým a ekonomicky výhodným spôsobom diaľkových odpočtov tepla a vody.

Viete, že diaľkový odpočet meradiel tepla (aj vodomerov) a pomerových rozdeľovačov tepla je od januára 2027 povinný? A že v budúcnosti majú byť vlastníci bytov o svojej spotrebe informovaní častejšie ako iba raz za rok? Nemusíte sa obávať, všetko sú to zmeny k lepšiemu. S diaľkovým odpočtom si totiž významne uľahčite život. Preto mu hovoríme Smart odpočet. Prečítajte si viac o systéme diaľkového merania ista a jeho výhodách.

Čo získate so Smart odpočtom

⦁    Už sa nemusíte prispôsobovať termínom odpočtovej služby, prípadne čeliť sankciám za neodčítaný byt.

⦁    Jednoduchý online prístup k denným spotrebám vám umožní ľahšie hospodáriť s vašimi energiami. 

⦁    Ušetríte na nákladoch a zároveň chránite klímu našej planéty.

⦁    Rozpočítanie energií je digitalizované a náklady sa rozdelia na základe skutočnej spotreby.

⦁    Môžete včas odhaliť neprimeranú spotrebu či poruchu na meračoch.

⦁    Odpočet je lacnejší, lebo nevyžaduje výjazd technika.

⦁    Máte celoročný dohľad nad prístrojmi. 

⦁    Splníte požiadavky smernice EED.Ako funguje smart odpočet

Nejedná sa len o diaľkový odpočet. Systém prepája koncové meracie prístroje do spoľahlivej automatizovanej siete na prenos dát. Jadrom systému je inteligentná zbernica dát, ktorá zhromažďuje údaje a prenáša ich na server. Systém zabezpečuje ich elektronické spracovanie a prenos do systému rozúčtovania nákladov na energie, správcovských programov a na internetový portál, ktorý umožňuje prístup ku spotrebám pre vlastníkov a správcu.


Zbernica dát sa napája na batériu so životnosťou 10 rokov prevádzky a nie je potrebné inštalovať ďalšie prídavné zariadenia, vykonávať stavebné úpravy, odoberať elektrinu navyše alebo byť pripojený na internet, čo minimalizuje náklady na obstaranie a prevádzku. Nenápadný prístroj menších rozmerov je umiestnený v spoločných priestoroch bytového domu a je chránený voči neoprávnenej manipulácii a jeho funkčnosť je diaľkovo monitorovaná.


 

Online portál - denný prehľad o spotrebe

Denné údaje o spotrebe a stave meračov sú prístupné online. Majitelia bytov a správcovia bytových domov môžu na internetovom portáli sledovať informácie o spotrebe a porovnávať ich s minulými obdobiami alebo s priemernými spotrebami. Navyše sú varovaní pred neobvyklými javmi, ako je únik vody, neštandardná spotreba alebo poruchy na meračoch.

Budete pripravení na zmeny v legislatíve

Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2018/2002/EÚ z 11. decembra 2018 sa zmenila smernica 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti (EED). Európska únia v nej navrhuje opatrenia v oblasti poskytovania informácií o vyúčtovaní alebo spotrebe tepla. Cieľom týchto opatrení je motivovať užívateľov nehnuteľností k zodpovednejšiemu zaobchádzaniu s energiami.

Čo požaduje legislatíva

⦁    Diaľkový odpočet - V zmysle ust.§ 32b ods. 3 zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti musia byť do roku 2027 všetky merače tepla, teplej vody a pomerové rozdeľovače tepla vybavené funkciou diaľkového odpočtu.  

⦁    Častejšie informácie o spotrebe - Funkcia diaľkového odpočtu má byť technickým predpokladom pre poskytovanie častejších informácií o spotrebe alebo vyúčtovaní v budúcnosti. Podľa smernice EED má konečný spotrebiteľ dostávať tieto informácie min. 1-krát mesačne.Prečo milióny majiteľov bytov zvolili technológiu ista?

Vďaka novým digitálnym technológiám bude možné doručiť informácie o spotrebe alebo vyúčtovaní konečnému spotrebiteľovi tak často, ako bude potrebné. Pripravte sa aj vy na deň, kedy odpočet jedenkrát ročne stačiť nebude. Diaľkovú technológiu odpočtov zbernicou dát inštalujeme na Slovensku už od roku 2012. Dnes zbernicami odčítame viac ako 400 000 prístrojov po celej krajine. Celosvetovo je to viac ako 30 000 000 prístrojov.

Viac informácií o diaľkovom odpočte, produktoch a službách spoločnosti ista nájdete na www.ista.com/sk.  Ohľadom ponuky pre váš bytový dom kontaktujte vášho správcu alebo zástupcu SVB.

ista Slovakia, s. r. o. 
Podunajská 25
821 06 Bratislava
ista@ista.sk
www.ista.com/sk


Zaujali sme Vás? Nechajte si vypracovať bezplatnú cenovú ponuku.