Oprava uvoľnených soklov


Lokalita: Bratislava – Ružinov

Termín: máj 2018

Popis vykonaných prác : 

Zodpovedný správca objektu bytového domu v našej správe zadal požiadavku na naše technické oddelenie na opravu uvoľnených soklov lemujúcich schodisko v bytovom dome. Pracovníci našej údržby zabezpečili opravu poškodených soklov.

 


Zaujali sme Vás? Nechajte si vypracovať bezplatnú cenovú ponuku.