...Všetky dokumenty k správe nájdete na webe.

calendar icon 14.11.2013

Do HomePro Správcovská, s.r.o. naozaj nemusíte chodiť, ak sa zaujímate o konkrétne detaily správy vášho bytového domu. Všetky dokumenty k správe bytového domu totiž nájdete online na našej webstránke....

Čítať ďalej >

...Do HomePro Správcovská, s.r.o. sa dovoláte naozaj kedykoľvek.

calendar icon 14.11.2013

Na rozdiel od iných správcovských spoločností, máme k dispozícii profesionálne call centrum! Naši operátori zaznamenajú akúkoľvek požiadavku našich klientov, poznajú spravované bytové domy a flexibiln...

Čítať ďalej >