Odstraňovanie havarijného stavu - zatekanie

calendar icon 09.05.2018

Lokalita: Bratislava – Staré Mesto Termín: máj 2018 Popis vykonaných prác :  Pracovníci našej údržby, v rámci non-stop pohotovosti, ktorú naša správcovská spoločnosť poskytuje pre našich klientov, boli privolaní do bytového domu v našej správe, aby zabezpečili odstránenie havarijného stavu - zatekan...

Čítať ďalej >

Ošetrenie a vymaľovanie prvkov detského ihriska

calendar icon 06.05.2018

Lokalita: Bratislava – Ružinov Termín: máj 2018 Popis vykonaných prác :  V rámci starostlivosti o bytový dom v našej správe pracovníci našej údržby zabezpečovali odborné ošetrenie a vymaľovanie niektorých prvkov detského ihriska.  ...

Čítať ďalej >

Oprava parkovacieho stĺpika

calendar icon 06.05.2018

Lokalita: Bratislava – Dúbravka Termín: máj 2018 Popis vykonaných prác :  V rámci pravidelnej údržby bytového domu v našej správe sme zabezpečovali opravu parkovacieho stĺpika na spevnenej ploche pred domom. Pracovníci našej údržby rozobrali zámkovú dlažbu a vybrali jestvujúci štrk z podložia dlažby...

Čítať ďalej >

Oprava pokazenej prečerpávacej stanice

calendar icon 01.05.2018

Lokalita: Bratislava – Staré Mesto Termín: máj 2018 Popis vykonaných prác :  Z bytového domu v našej správe sme zaevidovali hlásenie o vytopení časti pivničných priestorov. Pracovníci našej údržby v rámci non-stop pohotovosti poskytovanej pre našich klientov sa dostavili na miesto a na základe obhli...

Čítať ďalej >

Zásah pohotovosti - poškodený poistný ventil

calendar icon 30.04.2018

Lokalita: Bratislava – Ružinov Termín: apríl 2018 Popis vykonaných prác :  Pracovníci našej údržby v rámci non-stop poskytovanej a vykonávanej pohotovosti zabezpečovali okamžité riešenie havarijnej situácie v priestoroch administratívnej budovy v našej správe. Na zdroji vykurovania bol poškodený poi...

Čítať ďalej >

Kontrola a údržba striech bytových domov

calendar icon 23.04.2018

Lokalita: Bratislava – Staré Mesto Termín: apríl 2018 Popis vykonaných prác :  Pri výkone správy bytových domov naša správcovská spoločnosť vykonáva pravidelné obhliadky a kontroly jednotlivých častí objektov. Pracovníci našej údržby vykonali obhliadku a kontrolu striech v jednom z rezidenčných komp...

Čítať ďalej >

Odstraňovanie následkov havárie na kanalizačnom potrubí

calendar icon 20.04.2018

Lokalita: Bratislava – Ružinov Termín: apríl 2018 Popis vykonaných prác :  V bytovom dome v našej správe sme riešili havarijnú situáciu spôsobenú prasknutým kanalizačným potrubím. Následkom poškodenia kanalizačného potrubia bolo masívne zatečenie kanalizačnej šachty a vytopenie pivničných priestorov...

Čítať ďalej >

Ukotvenie uvoľneného poklopu šachty

calendar icon 20.04.2018

Lokalita: Bratislava – Staré Mesto Termín: apríl 2018 Popis vykonaných prác :  Správu objektov a bytových domov vykonáva naša správcovská spoločnosť aj s cieľom zabezpečiť všetko potrebné k spokojnosti vlastníkov. Zistené nedostatky pri pravidelných mesačných obhliadkach vykonávaných zodpovedným obj...

Čítať ďalej >

Údržba odparovacích žľabov

calendar icon 20.04.2018

Lokalita: Bratislava – Dúbravka Termín: apríl 2018 Popis vykonaných prác :  K pravidelným činnostiam spojených s údržbou nami spravovaných bytových domov pracovníci našej údržby zabezpečujú aj čistenie kanalizačných vpustí, odparovacích a odvodňovacích žľabov. ...

Čítať ďalej >

Pobočka BRATISLAVA

  • Račianska 153, Bratislava
  • mail: info@homepro.sk
  • infolinka: 0850 232 404
  • pre volania zo zahraničia:
  • +421 2 326 84 109

Pobočka TRNAVA

  • OC Galéria Trnava, 2p.
  • Veterná 40
  • 917 01 Trnava
  •  
  •