Oprava parkovacieho stĺpika


Lokalita: Bratislava – Dúbravka

Termín: máj 2018

Popis vykonaných prác : 

V rámci pravidelnej údržby bytového domu v našej správe sme zabezpečovali opravu parkovacieho stĺpika na spevnenej ploche pred domom. Pracovníci našej údržby rozobrali zámkovú dlažbu a vybrali jestvujúci štrk z podložia dlažby. Následne opätovne stĺpik osadili, zasypali štrkom a položili zámkovú dlažbu. Na záver vyšpárovali dlažbu pieskom a opravované miesto pozametali.


Zaujali sme Vás? Nechajte si vypracovať bezplatnú cenovú ponuku.