Oprava pokazenej prečerpávacej stanice


Lokalita: Bratislava – Staré Mesto

Termín: máj 2018

Popis vykonaných prác : 

Z bytového domu v našej správe sme zaevidovali hlásenie o vytopení časti pivničných priestorov. Pracovníci našej údržby v rámci non-stop pohotovosti poskytovanej pre našich klientov sa dostavili na miesto a na základe obhliadky zistili, že príčinou havárie bola nefunkčné prečerpávacie zariadenie toalety nachádzajúcej sa v tejto časti spoločných priestorov. Pokazené zariadenie na mieste opravili, bolo zistené, že v motore bol kus kábla, ktorý zasekol motor. Po oprave zabezpečili aj vyutieranie natečenej vody.

Zaujali sme Vás? Nechajte si vypracovať bezplatnú cenovú ponuku.