Odstraňovanie havarijného stavu - zatekanie


Lokalita: Bratislava – Staré Mesto

Termín: máj 2018

Popis vykonaných prác : 

Pracovníci našej údržby, v rámci non-stop pohotovosti, ktorú naša správcovská spoločnosť poskytuje pre našich klientov, boli privolaní do bytového domu v našej správe, aby zabezpečili odstránenie havarijného stavu - zatekanie do nebytového priestoru. Obhliadkou zistili, že zatekanie bolo spôsobené z filtra na plynovom kotli umiestnenom v jednej zo šácht bytového domu, na ktorom prasklo tesnenie. Poškodený filter demontovali, rozobrali a opätovne pretesnili. Zaujali sme Vás? Nechajte si vypracovať bezplatnú cenovú ponuku.