Výmena prvkov exteriérového osvetlenia


Lokalita: Bratislava – Ružinov

Termín: jún 2018

Popis vykonaných prác : 

Zodpovedný správca rezidenčného komplexu rodinných domov, v ktorom naša spoločnosť poskytuje služby spojené s výkonom správy, zabezpečoval prostredníctvom našej údržby výmenu prvkov exteriérového osvetlenia. Pracovníci našej údržby zabezpečili odborné odstránenie pôvodného osvetlenia a montáž nových prvkov, ktoré boli zakúpené v súlade s požiadavkami vlastníkov rezidenčného komplexu.


Zaujali sme Vás? Nechajte si vypracovať bezplatnú cenovú ponuku.