Čistenie dažďových kanalizačných vpustí


Lokalita : Bratislava – Dúbravka

Termín: september 2017

Popis vykonávaných prác:

K pravidelným činnostiam správcu bytových domov patrí aj údržba vonkajších dažďových kanalizačných vpustí. Tieto plnia dôležitú funkciu pri odvádzaní dažďovej vody do kanalizácie. Preto je dôležité, aby sa v nich nenachádzali žiadne väčšie nečistoty alebo predmety. Pracovníci našej údržby po otvorení každej kanalizačnej mreže vyberú kôš na zachytávanie nečistôt, skontrolujú ho a podľa potreby dočistia.

  Zaujal Vás tento článok? Nechajte si vypracovať bezplatnú cenovú ponuku.