Oprava a údržba vonkajšieho osvetlenia


Lokalita : Bratislava – Karlova Ves, Ružinov

Termín: september 2017

Popis vykonávaných prác:

Pri obhliadke bytového domu ktorá patrí k pravidelným činnostiam našej správcovskej spoločnosti bolo zistené, že je nefunkčné jedno z vonkajších osvetlení, ktoré osvetľujú prístupovú cestu do bytového domu. Vzhľadom na výšku umiestnenia zdroja osvetlenia bolo potrebné, aby si pracovníci našej údržby zabezpečili prístup pomocou zdvižnej plošiny a vykonali potrebný odborný zásah.
Obdobne postupovali aj pri oprave vonkajšieho osvetlenia umiestneného na fasáde polyfunkčného objektu.Zaujal Vás tento článok? Nechajte si vypracovať bezplatnú cenovú ponuku.