Výmena samozatvárača na vstupných dverách


Lokalita: Bratislava – Ružinov

Termín: marec 2018

Popis vykonaných prác : 

V bytovom dome v našej správe sme zabezpečovali výmenu poškodeného samozatvárača na vstupných dverách do objektu. Naša správcovská spoločnosť kladie dôraz aj na bezpečnosť a ochranu majetku vlastníkov v spravovaných bytových domoch, plnohodnotná funkčnosť vstupných dverí a najmä zabezpečenie ich úplného dovretia a tým zamedzenia vstupu neoprávneným osobám do bytového domu je prvoradá. Pracovníci našej údržby po diagnostike technického stavu tohto mechanizmu demontovali nedostatočne funkčný samozatvárač a nahradili ho novým.Zaujal Vás tento článok? Nechajte si vypracovať bezplatnú cenovú ponuku.