Helpdesk


Helpdesk je dedikovaná internetová stránka pre každý bytový dom, ktorý spravuje spoločnosť HomePro Správcovská, s.r.o.. Každý majiteľ bytu alebo nebytového priestoru na nej nájde užitočné informácie, ktoré mu uľahčia získať prehľad v správe bytového domu ako napríklad:

  • aktuálny zálohový predpis
  • dodávateľské zmluvy uzatvorené za účelom správy bytového domu
  • virtuálnu nástenku na komunikáciu so správcom
  • informácie o neplatičoch (v prípade ak si vlastníci odsúhlasili na schôdzi zverejňovanie)
  • a mnohé ďalšie podľa požiadaviek majiteľov bytov a nebytových priestorov

Helpdesk uľahčí všetkým majiteľom bytov a nebytových preistorov získať jasný obraz o správe bytového domu, bez potreby kontaktovať pracovníkov správcovskej spoločnosti. Prístup do Helpdesku je udelený každému klientovi automaticky po nadobudnutí účinnosti zmluvy o výkone správy.

Prístup do Helpdesku nájdete tu.


Zaujali sme Vás? Nechajte si vypracovať bezplatnú cenovú ponuku.