Revízia kotlov a komínov


Zabudnúť na revíziu a servis svojho plynového kolta môže mať väčšie a finančne náročnejšie náklady ako samotná kontrola. V najhorších prípadoch kvôli nesprávne fungujúcemu kotlu, môžete prísť o svoje bývanie. V tých lepších prípadoch riskujete nie plnohodnotne funkčný kotol alebo stratu záruky.

Je Vašou povinnosťou zabezpečiť kontrolu

Každý vlastník plynového kotla je povinný aby 1 krát za rok prišiel odborník a spravil revíziu tohto zariadenia. Pri nedodržaní lehoty a vzniku poškodenia samotného zariadenia prichádzate o záruku a pri požiaroch a zničení ostatného majetku, Vám poisťovňa nemusí vyplatiť poistné plnenie. Hlavným problémom prečo ľudia nemajú alebo neriešia revíziu je nevedomosť, že niečo takéto je povinné, prípadne nevedomosť na koho sa s touto požiadavkou obrátiť.

V ktorom období zrevidovať kotol?

Správne obdobie na revíziu je po vykurovacom období alebo pred jeho začatím. Vtedy, ale riskujeme, vysokú vyťaženosť technických pracovníkov, vysoké ceny a možnosť, že kotol budeme nútení spusť bez kontroly. Naplánujte preto revíziu kotla pred vykurovacím obdobím, ideálne však už koncom leta.

Rozdelenie kotlov

Kotol na plyn
  • najčastejšie využívaný kotol na zemný plyn, existuje mnoho značiek plynových kotlov ako napríklad Viesmann, Buderus, Vaillant, Junkers a mnohé ďalšie.

Kotol na tuhé palivo
  • uhlie, palivové drevo, brikety
Kotol na elektrickú energiu
  • pomerne drahý spôsob vykurovania a nie príliš rozšírený

Čo s komínom

Ku kotlu neoddeliteľne patrí aj komín. Pri komínoch platí to isté pravidlo, že revízia musí byť zabezpečená jedenkrát do roka z dôvodu zabezpečenia bezproblémového odvodu spalín. Revíziu komína doporučujeme spojiť s revíziou krbového komína.

Ako zrevidovať kotol a komín bez najmenšej námahy?

Najjednoduchším riešením je osloviť spoločnosť HomePro Správcovská, s.r.o., kde objektový manažéri spolupracujú s osvedčenými a skúsenými technikmi. Zároveň o každom objekte si vedú databázu nutných revízií do ktorých spadajú aj revízie kotlov a komínov. Vždy v najvhodnejšom období Vám naplánujú samotnú realizáciu revízií, o ktorých Vás informujú a zabezpečia samotné úkony. Vašou jedinou starosťou je iba sprístupniť Váš domov.

Ak ste zistili, že ste ešte v tomto roku nerobili revíziu kotla a ani revíziu komína, neváhajte a kontaktujte nás. Pripravíme pre Vás cenovú ponuku a termín kedy Vám revízie zabezpečíme.

Neváhajte nás kontaktovať

0850 232 404
info@homepro.sk
Hálkova 1/A, 831 03 Bratislava


Zaujali sme Vás? Nechajte si vypracovať bezplatnú cenovú ponuku.