...Dobrovoľná dražba bytu je niekedy jediný spôsob ako zabezpečiť úhradu záväzkov od neplatiaceho vlastníka.


Častokrát sa stáva, že záložné právo na byt má banka, kvôli hypotéke. Ako však postupovať ak vlastník bytu prestane platiť mesačné zálohové platby alebo nezaplatí ročné vyúčtovanie? Správca musí v tomto prípade konať a zabezpečiť záložné právo na byt v prospech ostatných vlastníkov v bytovom dome. Následne je potrebné zorganizovať schôdzu vlastníkov alebo písomné hlasovanie a odhlasovať dobrovoľnú dražbu bytu. V takomto prípade bude výnos z predaja bytu najskôr použitý na úhradu nedoplatkov na účet bytového domu a až následne bude uspokojená pohľadávka banky, alebo iných veriteľov.


Zaujali sme Vás? Nechajte si vypracovať bezplatnú cenovú ponuku.