...Dobrý správca by mal minimalizovať náklady na prevádzku bytového domu.


V HomePro Správcovská, s.r.o. každoročne optimalizujeme ceny dodávok energií a služieb do nami spravovaných bytových domov. Z týchto tendrov spravidla dosiahneme úsporu pre vlastníkov, alebo sa nám podaria vyjednať lepšie podmienky pre naše bytové domy, vzhľadom na úspory z rozsahu. Nižšia cena je samozrejme dôležitá, pri výbere však dbáme aj na kvalitu poskytovanej služby, pozitívne referencie, alebo povesť a stabilitu dodávateľa.


Zaujali sme Vás? Nechajte si vypracovať bezplatnú cenovú ponuku.